Znalec v odbore Strojárstvo

Ako znalec zapísaný v zozname znalcov v odbore Strojárstvo, stanovujem všeobecnú hodnotu strojových zariadení.

Vzdelanie:

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

  • Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov
  • Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Kontakty:

Na stiahnutie: