Znalec v odbore Strojárstvo

Ako znalec zapísaný v zozname znalcov v odbore Strojárstvo, stanovujem všeobecnú hodnotu strojových zariadení.

Vzdelanie:

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Kontakty:

Na stiahnutie: